Phỏng vấn với tổng lãnh sự quán mỹ

Views: 4510 - Published on: 15:31 08|06|2012 Bookmark and Share

Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình bảo lãnh vợ/chồng. Vợ/chồng của quý khách phải chứng minh được mối quan hệ giữa quý khách và vợ/chồng của mình là thật. Vợ /chồng của quý khách phải sẵn sàng trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ giữa hai người. Văn phòng ở Việt Nam của chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những câu hỏi và bằng chứng có liên quan đến buổi phỏng vấn cho vợ /chồng của quý vị.

Trước khi diễn ra cuộc phỏng vấn với Lãnh sự, ANA sẽ giúp quý khách:
  ♦  Sắp xếp tất cả những bằng chứng quan trọng
  ♦  Hướng dẫn cách trả lời một cách thuyết phục nhất đối với những câu hỏi của viên chức lãnh sự.
  ♦  Hướng dẫn chích ngừa, khám sức khỏe
  ♦  Hướng dẫn bên ngoài Lãnh Sứ Quán Mỹ trước buổi phỏng vấn.