Thủ tục khiếu nại với sở di trú (trường hợp bị từ chối)

Views: 4498 - Published on: 15:33 08|06|2012 Bookmark and Share

 

Nếu đơn bảo lãnh cho vợ/chồng quý khách bị Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam từ chối, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét họ sẽ gởi cho quý vị 1 lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam.
 
ANA có thể giúp quý khách:


  ♦  Chuẩn bị thư khiếu nại cùng với các tài liệu bổ sung để đáp lại thư yêu cầu của Sở Di Trú.
  ♦  Theo dõi hồ sơ của quý vị để chắc chắn rằng hồ sơ của quý khách sẽ được xem xét trong khung thời gian tiến hành của Sở Di Trú.
  ♦  Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn tất để nộp cho Sở Di Trú nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng.