Bảo lãnh hôn thê / hôn phu (Fiance)

Views: 10690 - Published on: 11:40 07|27|2012 Bookmark and Share

NỘP ĐƠN BẢO LÃNH VỚI SỞ DI TRÚ MỸ

Thị Thực đính hôn (K1) là loại thị thực không di dân và là thị thực cho phép hôn phu hoặc hôn thê công dân Mỹ vào Mỹ để kết hôn với người bảo lãnh. Sau khi kết hôn, đương đơn sẽ nộp đơn lên sở di trú để thay đổi tình trạng cư trú.
 
Để có được thị thực (K1) là một quá trình bao gồm nhiều bước. Trước tiên, công dân Mỹ mở hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn phu/hôn thê với Sở Di Trú (gọi tắt là USCIS). Sau khi được sở di trú chấp thuận, hôn phu/hôn thê ở nước ngoài được phép hoàn tất quá trình để có thị thực K1. Hôn phu/hôn thê người nước ngoài sẽ cung cấp tài liệu bổ sung cho lãnh sự quán Mỹ tại địa phương, khám sức khoẻ và phỏng vấn xin thị thực.
 
Người bảo lãnh phải chứng minh được họ và vị hôn phu/hôn thê người nước ngoài đã gặp nhau trong vòng 2 năm trước khi điền đơn bảo lãnh và có ý định kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi vị hôn phu/hôn thê đến Mỹ.
 
ANA sẽ giúp quý khách hoàn tất mọi thủ tục theo yêu cầu của Sở Di trú bao gồm: 
    ♦ ANA sẽ theo dõi hồ sơ của quý khách và thông báo khoảng thời gian xứ lý hồ sơ của Sở Di Trú.
    ♦ ANA sẽ giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của Sở Di Trú nếu họ yêu cầu thêm bằng chứng và tài liệu.
    ♦ ANA sẽ hướng dẫn vị hôn thê/hôn phu của quý khách tại Việt Nam để chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và hoàn tất đơn bảo lãnh sớm nhất.
    ♦ Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh theo diện Đính Hôn được Sở Di Trú cứu xét tùy theo mỗi thời điểm. Thông thường thì khoảng 4 - 6 tháng.
    ♦ Những giấy tờ cần thiết:
        ►  Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa kỳ.
        ►  Bản sao bằng chứng 2 người gặp nhau lần cuối.
        ►  Bản sao bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ của quý khách (nếu có).
        ►  2 tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch.
        ►  Lệ phí đóng cho Sở Di Trú.
 
BẢO TRỢ TÀI CHÍNH

Sau khi hồ sơ bảo lãnh theo diện Đính Hôn của chồng/vợ quý khách được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), lần lượt hồ sơ của quý khách sẽ được chuyển tiếp đến Đại Sứ Quán Mỹ hoặc Lãnh Sự Quán nơi hôn phu/hôn thê của quý khách đang cư trú. Lãnh sự quán hoặc Đại Sứ Quán sẽ gởi thông báo cho vị hôn phu/hôn thê của quý khách để chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn và sẽ xếp lịch phỏng vấn xin thị thực với vị hôn phu/hôn thê của quý khách.
 
ANA tại Việt Nam sẽ giúp quý khách:
  ♦ Chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết cho hôn phu/hôn thê của quý khách ở Việt  Nam.
  ♦ Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách về những hồ sơ tài chánh và đảm bảo rằng tất cả những bằng chứng đã được nộp là thích hợp.
  ♦ Thời gian chờ đợi được yêu cầu để hoàn tất tiến trình và lên lịch hẹn phỏng vấn tại lãnh sự quán thường từ 3 - 6 tháng.
  ♦ Những giấy tờ cần thiết:

Giấy tờ của người bên Mỹ:
     ► 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất của người bảo lãnh.
     ► 1  bản sao 3 tháng lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh (nếu tự kinh doanh).
     ► 1 bản sao công chứng giấy hôn thú

Giấy tờ của của người bên Việt Nam:

     ► 1 bản sao khai sinh
     ► 1 bản sao bản án ly hôn (nếu có)
     ► 1 Bản sao giấy chứng tử của Vợ/Chồng trước ( nếu có)

     ► 1 Bản sao hô chiếu
     ► 2 tấm hình 2inch x 2inch
     ► 1 phiếu lý lịch tư pháp
 
LƯU Ý: Mỗi người bảo lãnh cho hôn thê/hôn phu của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh và kèm theo giấy tờ thuế để chứng minh rằng người được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn nhập cư. Nếu như người bảo lãnh không đáp ứng được những yêu cầu trên, người bảo lãnh có thể tìm người đồng bảo trợ cho hôn thê/ hôn phu của mình. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng được những yêu cầu theo hướng dẫn.

 
PHỎNG VẤN VỚI TỔNG LÃNH SỰ MỸ
 
Phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ tại Việt  Nam đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình bảo lãnh hồ sơ Đính Hôn (Fiance). Hôn phu/hôn thê của quý khách phải chứng minh được mối quan hệ giữa quý khách và hôn phu/hôn thê của mình là thật. Hôn phu/hôn thê của quý khách phải sẵn sàng trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ giữa quý khách và hôn phu/hôn thê của mình. ANA tại Việt Nam sẽ chuẩn bị tất cả những câu hỏi và bằng chứng liên quan đến buổi phỏng vấn cho Hôn phu/hôn thê của quý vị.

Trước khi diễn ra cuộc phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ, ANA sẽ giúp đỡ Hôn phu/hôn thê của quý khách:
    ♦ Sắp xếp tất cả những bằng chứng quan trọng.
    ♦ Hướng dẫn cách trả lời một cách thuyết phục nhất đối với những câu hỏi của viên chức lãnh sự.
    ♦ Hướng dẫn chích ngừa, khám sức khỏe.
    ♦ Hướng dẫn bên ngoài Lãnh Sứ Quán Mỹ trước buổi phỏng vấn.
 
---