Bảo lãnh Cha Mẹ

Views: 12138 - Published on: 11:57 07|27|2012 Bookmark and Share

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí khách sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của quý khách được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ quý vị đang sống.

Khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh đi Mỹ ANA sẽ giúp quý khách:
   ♦  Hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu.
   ♦  Theo dõi hồ sơ của quý khách cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú cứu xét hồ sơ.
   ♦  Chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung.
   ♦  Giấy tờ cần thiết:
        ►  Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
        ►  Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)
        ►  Khai sinh của quý vị
        ►  Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)
        ► Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho sở di trú
 
Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thông thường khoảng 4 - 6 tháng. 
Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ quí khách được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để cứu xét. Người bảo lãnh cần nộp bộ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý khách và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt nam.
 
Khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh đi Mỹ ANA sẽ giúp quý khách:

   ♦  Chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để nộp vào NVC sớm nhất.
   ♦  Tư vấn về hồ sơ bảo trợ tài chánh và chuẩn bị hồ sơ thật hợp lệ.
   ♦  Theo dõi tiến trình hồ sơ của quí vị tại NVC cho đến khi hồ sơ của quí khách được chấp thuận
   ♦  Giấy tờ cần thiết:
        ►  Bản sao thuế thu nhập gần nhất
        ►  Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu tự kinh doanh)
        ►  Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của quí khách
        ►  Phí trả cho NVC

Người bảo lãnh cho cha mẹ của quý khách phải nộp bộ bảo trợ tài chánh để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ.  Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn.
 
Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 3 đến 6 tháng.