Bảo lãnh con cái đã có gia đình và chưa có gia đình

Views: 4236 - Published on: 14:41 08|31|2012 Bookmark and Share

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho con (có gia đình hoặc chưa có gia đình) để định cư tại Hoa Kỳ. Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào (không phải chờ đợi theo như Lịch Chiếu Kháng). Nếu con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này được xem như diện F2B. Nếu con có gia đình, thời gian yêu cầu được xem như diện ưu tiên F3.
 
Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí khách sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục cứu xét cho đến khi con của quý khách được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà con quý khách đang sống.
 
ANA sẽ giúp quý khách:
   ♦  Hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu.
   ♦ Theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận.
   ♦  Chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung theo yêu cầu của sở di trú.
   ♦  Giấy tờ cần thiết:
   ♦  Bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
   ♦  Bản sao giấy hôn thú của con (nếu con có gia đình)
   ♦  Khai sinh của con quí vị
   ♦  Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)
   ♦  Phí bảo lãnh nộp cho sở di trú

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cho con được Sở Di Trú chấp thuận tùy thuộc vào từng thời điểm và tùy vào diện ưu tiên.