Bảo lãnh anh chị em

Views: 4081 - Published on: 14:43 08|31|2012 Bookmark and Share

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho anh chị em. Thời gian chờ đợi cho hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí khách sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi anh chị em của quý khách được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà anh chị em của quý khách đang sống.

Khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh đi Mỹ ANA sẽ giúp quý khách:
   ♦  Hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu.
   ♦  Theo dõi hồ sơ của quý khách cho đến khi hồ sơ được chấp thuận .
   ♦  Chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung nếu được yêu cầu.
   ♦  Giấy tờ cần thiết:
        ►  Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
        ►  Bản sao khai sinh của người bảo lãnh
        ►  Bản sao khai sinh của người được bảo lãnh
        ►  Bản sao giấy xác nhận đổi tên của người bảo lãnh (nếu có)
        ►  Phí nộp cho sở di trú
 
Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh anh chị em được Sở Di Trú chấp thuận thì khác nhau ở mỗi thời điểm và tùy thuộc diện ưu tiên.