Công hàm độc thân

Views: 6277 - Published on: 15:25 08|06|2012 Bookmark and Share

Để kết hôn ở Việt nam, luật Việt Nam yêu cầu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân phải có một bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân. Công Hàm Ngoại Giao này phải được hợp pháp hóa bởi đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ bao gồm tất cả các giấy tờ theo quy định của chính quyền địa phương.

Bộ Công Hàm Độc Thân gồm những giấy tờ sau:

-          Giấy xác nhận tìm kiếm hồ sơ (giấy xác nhận độc thân) được xác nhận bởi quận nơi người đó sinh sống.

-          Tờ khai đăng ký kết hôn

-          Tuyên thệ độc thân

-          Lý lịch cá nhân

-          Giấy ủy quyền (nếu trường hợp người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)

-          Kết quả khám tâm thần

-          1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu

Xin vui lòng lưu ý rằng mỗi chính quyền của thành phố hay tỉnh thành ở Việt  Nam có mỗi yêu cầu Công Hàm Ngoại Giao, thủ tục và thời gian chờ đợi khác nhau. Vì vậy, điều cần thiết là quý vị phải biết được những yêu cầu này để chuẩn bị tốt cho giấy tờ và lên kế hoạch cho chuyến đi về Việt Nam một cách phù hợp.

Văn phòng di trú của chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết để hoàn thành bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân. Hơn nữa, chúng tôi bảo đảm rằng Công Hàm Ngoại Giao sẽ tuân theo tất cả yêu cầu cần thiết của mỗi chính quyền ở thành phố hay tỉnh thành khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị lịch trình cho chuyến đi của quý vị phù hợp với cuộc hẹn phỏng vấn và thời gian chờ đợi được yêu cầu bởi chính quyền thành phố hay tỉnh thành.
 
HỢP PHÁP HÓA BẢN ÁN LY HÔN (hay còn gọi là bộ Ghi Chú Ly Hôn):
Đối với những người đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam, phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt  Nam trước khi được sử dụng ở Việt  Nam.

Bộ hồ sơ Ghi Chú Ly Hôn gồm có:

-          Tờ khai ghi chú ly hôn

-          Giấy ủy quyền (nếu người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)

-          1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu

-          1 bản photo quyết định ly hôn

-          1 bản photo hôn thú với vợ/chồng cũ (nếu có)


THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thông thường mất khoảng 2 đến 3 tuần để thu thập giấy tờ và hoàn thành bộ Công Hàm Độc Thân. Thời gian chờ đợi để nộp hồ sơ cho đến khi phỏng vấn và nhận được giấy hôn thú khoảng từ 30 – 50 ngày tùy thuộc vào quy định của từng tỉnh thành nơi mà quý vi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi trước khi lên kế hoạch về Việt Nam để kết hôn.