Bảo trợ tài chánh và thủ tục tại trung tâm chiếu kháng quốc gia (NVC)

Views: 5740 - Published on: 15:30 08|06|2012 Bookmark and Share

Sau khi hồ sơ bảo lãnh theo diện Kết Hôn của Vợ/Chồng quý khách được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), lần lượt hồ sơ của quý khách sẽ được chuyển tiếp đến Đại Sứ Quán Mỹ hoặc Lãnh Sự Quán nơi Vợ/Chồng  của quý khách đang cư trú. Lãnh sự quán hoặc Đại Sứ Quán sẽ gởi thông báo cho Vợ/Chồng của quý khách để chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn và sẽ xếp lịch phỏng vấn xin thị thực với vị Vợ/Chồng của quý khách.

ANA tại Việt Nam sẽ giúp quý khách:
  ♦ Chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết cho Vợ/Chồng của quý khách ở Việt  Nam.
  ♦ Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách về những hồ sơ tài chánh và đảm bảo rằng tất cả những bằng chứng đã được nộp là thích hợp.
  ♦ Thời gian chờ đợi được yêu cầu để hoàn tất tiến trình và lên lịch hẹn phỏng vấn tại lãnh sự quán thường từ 3 - 6 tháng.
  ♦ Những giấy tờ cần thiết:

Giấy tờ của người bên Mỹ:
     ► 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất của người bảo lãnh.
     ► 1  bản sao 3 tháng lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh (nếu tự kinh doanh).
     ► 1 bản sao công chứng giấy hôn thú

Giấy tờ của của người bên Việt Nam:

    ► 1 bản sao khai sinh
    ► 1 bản sao bản án ly hôn (nếu có)
    ► 1 Bản sao giấy chứng tử của Vợ/Chồng trước ( nếu có)

    ► 1 Bản sao hô chiếu
    ► 2 tấm hình 2inch x 2inch
    ► 1 phiếu lý lịch tư pháp
 
LƯU Ý: Mỗi người bảo lãnh cho Vợ/Chồng của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh và kèm theo giấy tờ thuế để chứng minh rằng người được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn nhập cư. Nếu như người bảo lãnh không đáp ứng được những yêu cầu trên, người bảo lãnh có thể tìm người đồng bảo trợ cho Vợ/Chồng của mình. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng được những yêu cầu theo hướng dẫn.