Chương trình thực tập tại Mỹ

Views: 3453 - Published on: 12:28 07|27|2012 Bookmark and Share

ANA làm việc với một số đối tác để giúp cho sinh viên cơ hội thực tập tại Mỹ. Chương trình thực tập dành cho sinh viên cao đẳng, đại học hoặc những sinh viên mới tốt nghiệp đến Mỹ để tiếp xúc với nền văn hoá Mỹ và thực hành trên những kinh nghiệm thực tiễn trong những công ty của Mỹ theo nghề nghiệp mà họ lựa chọn.

Điều kiện tham gia chương trình:
   ♦  Sinh viên đang theo học và tiếp tục theo đuổi việc học tại một trường mà có thể cấp bằng hoặc giấy chứng nhận.
   ♦  Sinh viên đã tốt nghiệp từ một trường không quá 12 tháng trước khi chương trình thực tập bắt đầu.