Nộp đơn bảo lãnh với sở di trú mỹ

Views: 4324 - Published on: 15:29 08|06|2012 Bookmark and Share

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kết hôn, ANA sẽ giúp đỡ quý khách:
  ♦  Hoàn thành hồ sơ bảo lãnh mà SỞ DI TRÚ MỸ yêu cầu.
  ♦  Theo dõi hồ sơ của quý khách cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xét hồ sơ.
  ♦  Chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng
  ♦  Chuẩn bị đầy đủ ất cả giấy tờ cần thiết hay chữ ký của vợ/chồng quý vị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh nhanh nhất.
  ♦ Giấy tờ cần thiết:
       ►  1 bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
       ►  1 bản sao giấy hôn thú
       ►  1 bản sao bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ (nếu có)
       ►  2 tấm hình 2 inch x 2 inch
       ►  Phí nộp cho sở di trú
 
Thời gian chờ đợi cho đến khi hồ sơ bảo lãnh vợ chồng được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thông thường thì mất khoảng 4 - 6 tháng.