Nộp đơn bảo lãnh với Sở di trú mỹ

Views: 13481 - Published on: 19:20 09|03|2013 Bookmark and Share

Chương trình nộp đơn bảo lãnh với so di tru my đối với hôn thê/phu thê dành cho công dân Mỹ muốn bảo lãnh cho hôn thê và con cái đang ở nước ngoài. Quý vị cần phải có lễ đính hôn (ăn hỏi) đã tiến hành ở nước ngòai, và văn phòng chúng tôi sẽ giúp điền và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết để họ có thể đến Mỹ cùng quý vị lập gia đình, và xin thẻ xanh cho họ. Xin vui lòng chú ý chỉ con cái dưới 16 tuổi có thể đi cùng hôn thê của quý vị qua Mỹ, khi giấy tờ đã được phê chuẩn. Con cái trên 16 tuổi có thể sẽ gặp khó khăn khi xin thẻ xanh ở Mỹ.

Thị Thực đính hôn (K1) là loại thị thực không di dân và là thị thực cho phép hôn phu hoặc hôn thê công dân Mỹ vào Mỹ để kết hôn với người bảo lãnh. Sau khi kết hôn, đương đơn sẽ nộp đơn lên sở di trú mỹ để thay đổi tình trạng cư trú.
 
Để có được thị thực (K1) là một quá trình bao gồm nhiều bước. Trước tiên, công dân Mỹ mở hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn phu/hôn thê với Sở Di Trú (gọi tắt là USCIS). Sau khi được sở di trú chấp thuận, hôn phu/hôn thê ở nước ngoài được phép hoàn tất quá trình để có thị thực K1. Hôn phu/hôn thê người nước ngoài sẽ cung cấp tài liệu bổ sung cho lãnh sự quán Mỹ tại địa phương, khám sức khoẻ và phỏng vấn xin thị thực.
 
Người bảo lãnh phải chứng minh được họ và vị hôn phu/hôn thê người nước ngoài đã gặp nhau trong vòng 2 năm trước khi điền đơn bảo lãnh và có ý định kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi vị hôn phu/hôn thê đến Mỹ.

ANA sẽ giúp quý khách hoàn tất mọi thủ tục theo yêu cầu của Sở Di trú Mỹ bao gồm:

    ♦ ANA sẽ theo dõi hồ sơ của quý khách và thông báo khoảng thời gian xứ lý hồ sơ của Sở Di Trú.

    ♦ ANA sẽ giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của Sở Di Trú nếu họ yêu cầu thêm bằng chứng và tài liệu.
    ♦ ANA sẽ hướng dẫn vị hôn thê/hôn phu của quý khách tại Việt Nam để chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và hoàn tất đơn bảo lãnh sớm nhất.
    ♦ Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh theo diện Đính Hôn được Sở Di Trú cứu xét tùy theo mỗi thời điểm. Thông thường thì khoảng 4 - 6 tháng.
    ♦ Những giấy tờ cần thiết:
        ►  Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa kỳ.
        ►  Bản sao bằng chứng 2 người gặp nhau lần cuối.
        ►  Bản sao bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ của quý khách (nếu có).
        ►  2 tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch.
        ►  Lệ phí đóng cho Sở Di Trú.