Phỏng vấn với Tổng lãnh sự Mỹ

Views: 2897 - Published on: 16:49 08|27|2012 Bookmark and Share

 

Phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ tại Việt  Nam đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình bảo lãnh hồ sơ Đính Hôn (Fiance). Hôn phu/hôn thê của quý khách phải chứng minh được mối quan hệ giữa quý khách và hôn phu/hôn thê của mình là thật. Hôn phu/hôn thê của quý khách phải sẵn sàng trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ giữa quý khách và hôn phu/hôn thê của mình. ANA tại Việt Nam sẽ chuẩn bị tất cả những câu hỏi và bằng chứng liên quan đến buổi phỏng vấn cho Hôn phu/hôn thê của quý vị.

Trước khi diễn ra cuộc phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ, ANA sẽ giúp đỡ Hôn phu/hôn thê của quý khách:
 
    ♦ Sắp xếp tất cả những bằng chứng quan trọng.
    ♦ Hướng dẫn cách trả lời một cách thuyết phục nhất đối với những câu hỏi của viên chức lãnh sự.
    ♦ Hướng dẫn chích ngừa, khám sức khỏe.
    ♦ Hướng dẫn bên ngoài Lãnh Sứ Quán Mỹ trước buổi phỏng vấn.