Xin VISA du học

Views: 3185 - Published on: 12:00 07|27|2012 Bookmark and Share

Bất cứ sinh viên nào mong muốn đến Mỹ để học tập thì phải nộp đơn xin visa du học (visa F1).
Người nộp đơn xin visa du học Mỹ phải đến Mỹ để theo đuổi một chương trình học tại một trường được công nhận bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Sinh viên nuớc ngoài đến Mỹ học tập phải có mục đích học tập cụ thể và phải học toàn thời gian, sinh viên học bán thời gian không được cấp visa du học. Sinh viên có thể ở lại Mỹ trong thời gian học. Visa du học (visa F1) thường được cấp bởi Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ tại nước sở tại. Trước khi nộp đơn xin visa, sinh viên phải nộp đơn và được nhận vào một  trường được Sở Di Trú cho phép nhận sinh viên quốc tế.

ANA sẽ giúp quý  khách:
    ♦ Tìm kiếm trường theo yêu cầu của quý khách (gần nhà người thân, học phí rẻ, đúng chuyên ngành…)
    ♦ Tư vấn và chuẩn bị toàn bộ giấy tờ cần thiết cho quý khách đi phỏng vấn xin visa
 
Quý khách cần chuẩn bị: Phí nộp đơn xin trường, phí phỏng vấn, phí quản lý qua mạng (Hệ thống quản lý thông tin).