Giấy uỷ quyền nhà đất

Views: 2714 - Published on: 16:26 07|27|2012 Bookmark and Share

Nếu hiện tại quý khách không có mặt ở Việt Nam mà muốn thực hiện những giao dịch về kinh doanh hay bất động sản một cách hợp pháp quý khách cần phải làm giấy ủy quyền cho một người khác để người đó thực hiện những giao dịch này thay cho quý vị. Giấy ủy quyền này phải được công chứng và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ.

  ANA sẽ giúp quý khách:

  ♦  Soạn thảo giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam
  ♦  Hợp pháp hoá lãnh sự để có thể sử dụng được ở Việt Nam mà không cần sự có mặt của quý khách.
  ♦  Giấy tờ cần thiết:
       ►  Bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu
       ►  Bất kỳ giấy tờ nào lien quan đến việc giao dịch