Thủ tục lãnh sự tại việt nam

Views: 2987 - Published on: 16:14 08|03|2012 Bookmark and Share

 

♦ GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT

Nếu hiện tại quý khách không có mặt ở Việt Nam mà muốn thực hiện những giao dịch về kinh doanh hay bất động sản một cách hợp pháp quý khách cần phải làm giấy ủy quyền cho một người khác để người đó thực hiện những giao dịch này thay cho quý vị. Giấy ủy quyền này phải được công chứng và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ.

ANA sẽ giúp quý khách:
  ♦  Soạn thảo giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam
  ♦  Hợp pháp hoá lãnh sự để có thể sử dụng được ở Việt Nam mà không cần sự có mặt của quý khách.
  ♦  Giấy tờ cần thiết:
       ►  Bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu
       ►  Bất kỳ giấy tờ nào lien quan đến việc giao dịch

♦ CÔNG HÀM ĐỘC THÂN

Để kết hôn ở Việt nam, luật Việt Nam yêu cầu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân phải có một bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân. Công Hàm Ngoại Giao này phải được hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam bao gồm tất cả các giấy tờ yêu cầu cần thiết theo quy định của chính quyền địa phương.

ANA sẽ giúp quý khách:
  ♦  Chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết để hoàn thành bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân.
  ♦  Sắp xếp chuyến đi về Việt Nam của quý khách thật phù hợp để hoàn tất thủ tục.
  ♦  Giấy tờ cần thiết:
       ►  Một bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu.
       ►  Bản sao công chứng bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử.
       ► Một tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch.
 
Thông thường mất khoảng 2 đến 3 tuần để thu thập giấy tờ và hoàn thành bộ Công Hàm Độc Thân. Thời gian chờ đợi để nộp hồ sơ cho đến khi phỏng vấn và nhận được giấy hôn thú là trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, có thể thay đổi phụ thuộc vào mỗi tỉnh thành khác nhau. Xin vui lòng liên lạc với ANA trước khi lên kế hoạch về Việt  Nam để kết hôn.
  
HỢP PHÁP HÓA BẢN ÁN LY HÔN:
Đối với những người đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam, trước tiên quý khách phải xin ghi chú ly hôn ở Việt Nam trước khi bắt đầu quá trình nộp đơn xin kết hôn, sau khi có Bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam trước khi được sử dụng ở Việt Nam. Tiến trình này mất khoảng 3 tuần.

  • Giấy tờ cần thiết:
  ♦  Một bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu.
  ♦  Bản sao công chứng bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử.
  ♦  Một tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch.

♦ XIN HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO MỌI TRƯỜNG HỢP

Nếu quý vị là người Việt Nam, chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin hộ chiếu Việt Nam như quý vị mong muốn. Quý vị phải chứng minh rằng mình là người gốc Việt Nam. Bằng chứng này có thể là một bản sao giấy khai sinh Việt Nam, sổ đăng ký hộ khẩu cũ Việt Nam, Chứng minh nhân dân cũ Việt Nam … Vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ này.

♦ LÀM QUỐC TỊCH VÀ HỘ CHIẾU HOA KỲ CHO CON

Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ. Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù, theo qui định pháp luật, đây không phải là giấy khai sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), nhưng tại Hoa Kỳ, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước vẫn được sử dụng tương tự như giấy khai sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch quận/hạt hoặc thành phố.

Lưu ý: Phải nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ cùng lúc nộp đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước

1/ Trẻ sanh tại nước ngoài có cha và mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (c) của Luật Di Trú và Nhập tịch nếu cha hoặc mẹ đã sanh sống tại Hoa Kỳ trước khi trẻ được sanh ra.


2/Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (g) của Luật Di trú và Nhập tịch với điều kiện là người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ đã cư trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian theo luật định áp dụng vào thời điểm trẻ được sanh ra. Đối với trẻ sanh vào hoặc sau ngày 14/11/1986, người cha hoặc mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 5 năm trong đó có 2 năm sau 14 tuổi. Đối với trẻ được sanh ra vào thời điểm từ 24/12/1952 đến 13/11/1986, người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 10 năm trong đó có 5 năm sau 14 tuổi.

3/ Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập tịch, áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(a) của Luật Di Trú và Nhập tịch với điều kiện:

  • Phải trình bằng chứng rõ ràng và mang tính thuyết phục về mối quan hệ huyết thống giữa trẻ và người cha;
  • Người cha có quốc tịch Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra;
  • Người cha (trừ khi qua đời) phải thoả thuận bằng văn bản về việc bảo trợ tài chánh cho trẻ cho đến khi trẻ 18 tuổi, và
  • Trong khi trẻ dưới 18 tuổi : (a) trẻ phải được nhìn nhận hợp pháp theo luật định nơi họ đang cư trú, hoặc (b) người cha phải xác nhận mối quan hệ cha con bằng văn bản tuyên thệ (c) Mối quan hệ cha con phải được tòa án công nhận.

4/ Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập Tịch áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(c) của Luật Di Trú và Nhập Tịch nếu người mẹ là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra, và nếu người mẹ đã cư trú liên tục 1 năm tại Hoa Kỳ hoặc tại các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ.

Để được tư vấn miễn phí và hoàn tất hồ sơ từ A-Z xin vui lòng liên hệ với ANA