Xin Hộ chiếu Việt Nam cho mọi trường hợp

Views: 2278 - Published on: 16:23 07|27|2012 Bookmark and Share

Nếu quý vị là người Việt Nam, chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin hộ chiếu Việt Nam như quý vị mong muốn. Quý vị phải chứng minh rằng mình là người gốc Việt Nam. Bằng chứng này có thể là một bản sao giấy khai sinh Việt Nam, sổ đăng ký hộ khẩu cũ Việt Nam, Chứng minh nhân dân cũ Việt Nam Vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ này.