Thường trú nhân bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi

Views: 2943 - Published on: 19:05 08|30|2012 Bookmark and Share

 

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo diện ưu tiên F2B theo như Lịch chiếu kháng. Vui lòng kiểm tra Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.
 
ANA sẽ giúp quý khách:
 • Hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu.
 • Theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận
 • Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để bổ sung theo yêu cầu của Sở Di Trú.
 • Giấy tờ cần thiết:
  • ​ *Bản sao thẻ xanh
  •  *Bản sao giấy hôn thú (giữa người bảo lãnh và người mẹ nếu có)
  •  *Bản sao khai sinh của con
  •  *Lệ phí nộp cho Sở Di Trú
Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 17 tháng. Lưu ý rằng mặc dù hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận bởi Sở Di Trú, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị vẫn phải chờ theo ưu tiên F2B.