Thường trú nhân bảo lãnh cho Vợ/Chồng

Views: 4456 - Published on: 18:53 08|30|2012 Bookmark and Share

Thường trú nhân có thể bảo lãnh:

                  1.  Vợ/ chồng
                  2.  Con chưa có gia đình
 
Thường trú nhân không thể bảo lãnh cho con đã có gia đình nên con được bảo lãnh của thường trú nhân phải là độc thân trong suốt thời gian người bảo lãnh là thường trú nhân. Nếu con được bảo lãnh có gia đình khi người bảo lãnh vẫn là thường trú nhân thì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị hủy bỏ.
 

THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CHO VỢ/ CHỒNG

Thường trú nhân phải thực hiện các tiến trình giống như là một công dân Hoa Kỳ kết hôn tại Việt Nam trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình. Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, thường trú nhân phải nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình với Sở Di Trú (USCIS). Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo ưu tiên F2A như trên lịch chiếu kháng. Vui lòng kiểm tra lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.
 
ANA sẽ giúp quý khách:
 • Làm công hàm độc thân và thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam.
 • Hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu
 • Theo dõi hồ sơ cho đến khi hồ sơ được chấp thuận.
 • Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để bổ sung theo yêu cầu của sở di trú
 •  
 • Giấy tờ cần thiết:
  • Bản sao thẻ xanh
  • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn
  • Bản sao bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ (nếu có)
  • 2 tấm hình 2 inch x 2 inch
  • Lệ phí nộp cho sở di trú 
Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh vợ/chồng được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 7 tháng. 
Lưu ý: Hồ sơ bảo lãnh của vợ/chồng quý vị được chấp thuận bởi Sở Di Trú thì thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh của vợ/chồng quí vị sẽ phải chờ theo ưu tiên F2A.