Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2013:

Views: 633 - Published on: 12:58 12|06|2013 Bookmark and Share

Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2013:

Ngày lễ Ngày nghỉ
Năm mới (A&V) Thứ Ba, ngày 1 tháng 1
Sinh nhật Martin Luther King (A) Thứ Hai, ngày 21 tháng 1
Tết Nguyên Đán (V) Thứ Hai - thứ Sáu, ngày 11-15 tháng 2
Ngày Tổng Thống (A) Thứ Hai, ngày 18 tháng 2
Ngày giỗ tổ Hùng Vương (V) Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4
Lễ 30-4 (V) Thứ Ba, ngày 30 tháng 4
Ngày Quốc tế Lao Động (V) Thứ Tư, ngày 1 tháng 5
Ngày Tưởng niệm (A) Thứ Hai, ngày 27 tháng 5
Quốc Khánh Hoa Kỳ (A) Thứ Năm, ngày 4 tháng 7
Quốc Khánh Việt Nam (V) Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
Ngày Lao động (A) Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
Ngày Columbus (A) Thứ Hai, ngày 8 tháng 10
Ngày cựu chiến binh (A) Thứ Hai, ngày 11 tháng 11
Lễ Tạ ơn (A) Thứ Năm, ngày 28 tháng 11
Lễ Giáng Sinh (A) Thứ Tư, ngày 25 tháng 12

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam

Các ngày nghỉ lễ năm 2014

Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.

Ngày lễ

Ngày nghỉ

Thứ

Ngày lễ của

Năm mới 

1 tháng 1

Thứ 4

A&V            

Sinh nhật Martin Luther King

20 tháng 1

Thứ 2

A

Tết Nguyên đán

30/1-5/2

Thứ 5-4

V

Ngày Tổng thống

17 tháng 2

Thứ 2

A

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

9 tháng 4

Thứ 4

V

Ngày Chiến thắng

30 tháng 4

Thứ 4

V

Ngày Quốc tế Lao động 

1 tháng 5

Thứ 5

V

Ngày Tưởng niệm

26 tháng 5

Thứ 2

A

Quốc khánh Mỹ

4 tháng 7

Thứ 6

A

Ngày Lao động

1 tháng 9

Thứ 2

A

Quốc khánh Việt Nam

2 tháng 9

Thứ 3

V

Ngày Columbus

13 tháng 10

Thứ 2

A

Ngày Cựu chiến binh

11 tháng 11

Thứ 2

A

Lễ Tạ ơn

27 tháng 11

Thứ 5

A

Lễ Nô-en

25 tháng 12

Thứ 5

A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam

 

TL. US Consulate.gov