Thông báo dành cho Đương đơn xin Thị thực Định cư

Views: 2182 - Published on: 10:41 12|06|2013 Bookmark and Share

Kể từ ngày 1-12-2013, phí khám sức khoẻ tại Tổ chức Di Dân quốc tế (IOM) và Chợ Rẫy sẽ tăng từ 130 đô la Mỹ lên 140 đô la Mỹ cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên và từ 100 đô la Mỹ lên 110 đô la Mỹ cho đương đơn dưới 15 tuổi.


TL. LSQ site.