Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mở khóa học trực tuyến về giảng dạy tiếng Anh

Views: 920 - Published on: 10:01 04|02|2015 Bookmark and Share

Đây là khóa học miễn phí dành cho giáo viên tiếng Anh và những người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng Anh.

Khóa học sẽ bắt đầu với học phần 1 - The Landscape of English Language Teaching được thực hiện trên Coursera vào ngày 6.4.2015. Thời gian học phần 1 kéo dài trong 5 tuần. Bạn đọc đăng ký tham gia khóa học trực tuyến tại địa chỉ https://www.coursera.org/course/shaping1landscape. Sau khi đăng ký, người tham dự sẽ truy cập được tài liệu và bài giảng của cả 5 buổi học.

Để tăng tính hiệu quả cho người tham gia khóa học MOOC này, Trung tâm Hoa Kỳ sẽ tổ chức các buổi thảo luận kéo dài trong 5 tuần từ ngày 9/4/2015 đến ngày 14/5/2015. 

Học viên tham gia đầy đủ các buổi thảo luận tại Trung tâm và hoàn thành khóa học trên Coursera sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học.