Các ngày nghỉ lễ năm 2014

Views: 2823 - Published on: 19:39 01|02|2014 Bookmark and Share

Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.

Ngày lễ

Ngày nghỉ

Thứ

Ngày lễ của

Năm mới 

1 tháng 1

Thứ 4

A&V            

Sinh nhật Martin Luther King

20 tháng 1

Thứ 2

A

Tết Nguyên đán

30/1-5/2

Thứ 5-4

V

Ngày Tổng thống

17 tháng 2

Thứ 2

A

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

9 tháng 4

Thứ 4

V

Ngày Chiến thắng

30 tháng 4

Thứ 4

V

Ngày Quốc tế Lao động 

1 tháng 5

Thứ 5

V

Ngày Tưởng niệm

26 tháng 5

Thứ 2

A

Quốc khánh Mỹ

4 tháng 7

Thứ 6

A

Ngày Lao động

1 tháng 9

Thứ 2

A

Quốc khánh Việt Nam

2 tháng 9

Thứ 3

V

Ngày Columbus

13 tháng 10

Thứ 2

A

Ngày Cựu chiến binh

11 tháng 11

Thứ 2

A

Lễ Tạ ơn

27 tháng 11

Thứ 5

A

Lễ Nô-en

25 tháng 12

Thứ 5

A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam