Lịch sử của người Việt tại Mỹ

Views: 1009 - Published on: 10:54 03|08|2013 Bookmark and Share

Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, sau người Mỹ gốc Hoa, gốc Ấn, và gốc Philippines. Với tổng dân số ước tính gần 3 triệu, người Mỹ gốc Việt chiếm trên một nửa Việt kiều trên thế giới.

Lịch sử của người Việt trên đất Mỹ mới chỉ diễn ra trong hơn ba mươi năm gần đây. Trước 1975, chỉ có một số ít người Việt sinh sống tại Mỹ. Họ là vợ hoặc con của những người lính Mỹ tại Việt Nam hoặc là học sinh, thương gia đến định cư ở Mỹ.

Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, làn sóng di cư bắt đầu diễn ra. Làn sóng những người Việt Nam đầu tiên nhập cư vào Mỹ vào mùa xuân năm 1975, gồm khoảng 125.000 người, trong đó đa số là gia đình trí thức.

Ở Mỹ, người Việt được định cư rải rác khắp nước để giảm thiểu tác động của họ đối với những cộng đồng địa phương. Tuy thế, trong vài ba năm thì hầu hết người Việt tại Mỹ đã tái định cư tại California và Texas.

Từ năm 1981 đến năm 2000, Hoa Kỳ tiếp nhận khoảng 531.310 người từ Việt Nam vào nhập cư chủ yếu do nhu cầu đoàn tụ của nhiều người dân có thân nhân đã sinh sống tại hải ngoại.

Một công ty của người Việt ở Hoa Kỳ

Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, 39,8% người Mỹ gốc Việt sống ở California mà đặc biệt là Quận Cam và 12,0% sống ở Texas. Những công ty người Việt có ở khắp nơi tại Westminster và Garden Grove, còn được gọi là khu Sài Gòn Nhỏ.

Cùng với sự phát triển kinh tế, người Việt tại Mỹ đang ngày càng trở thành một cộng đồng dân cư có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Từ những thành công về kinh tế, người Mỹ gốc Việt đang tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực chính trị - văn hóa trên đất nước mà họ sinh sống và gắn bó. Nhiều người đã tham gia tích vào các hoạt động chính trị tại địa phương và được bầu vào các chức vụ công.

Năm 2008, luật sư Joseph Cao Quang Ánh, một nhà hoạt động trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại New Orleans, thắng cử ghế dân biểu thứ 2 của Louisiana trong Hạ viện, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ.

Song song với quá trình hội nhập xã hội, người gốc Việt sinh sống tại Mỹ cũng thường xuyên tổ chức những sinh hoạt cộng đồng nhằm góp phần lưu giữ và quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

                                                                                                                                   Đỗ Hà

                                                                          (Tổng hợp từ Wikipedia và các nguồn khác)