Visa l1 chuyển đổi nhân sự từ việt nam qua mỹ

Views: 2954 - Published on: 16:46 07|27|2012 Bookmark and Share

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC

♦ THÀNH LẬP CÔNG TY

 Quý khách muốn thành lập chi nhánh hoặc công ty con ở Mỹ, điều trước tiên quý khách phải nộp đơn xin thành lập công ty tới văn phòng bộ ngoại giao của tiểu bang.
ANA sẽ giúp quý khách:
   ♦  Chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin thành lập công ty mới.
   ♦  Hoàn thành thủ tục thành lập công ty mới.

 ♦ NỘP ĐƠN XIN VISA L1

L-1 visa là chương trình được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1970, cho phép các công ty nước ngoài được mở công ty, văn phòng đại diện, hoặc mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ. Đồng thời cho phép gửi chuyên viên qua Mỹ làm việc.  Khi điền hồ sơ xin visa, công ty quốc tế buộc phải chứng minh rằng họ đã có cơ ngơi thực tế để mở chi nhánh, văn phòng mới ở Hoa Kỳ và trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ được duyệt cơ sở dự định mở ờ Hoa Kỳ có thể duy trì được một vị trí điều hành hoặc quản lý. Trong trường hợp một người có kiến thức đặc biệt công ty hoán chuyển sẽ phải chứng minh rằng công ty có khả năng tài chính chi trả cho đương đơn và duy trì chi nhánh ở Hoa Kỳ  Hồ sơ cho một nhân viên đủ tiêu chuẩn của văn phòng mới sẽ được duyệt tối đa là một năm, sau thời gian đó, công ty bảo lãnh sẽ phải chứng minh là họ đang làm đúng chưc năng như đã đã nêu để hồ sơ L-1 và thời gian lưu lại Hoa Kỳ của đương đơn được gia hạn.

 Điều kiện đầy đủ cho visa L1:
Đối với doanh nghiệp:
   ♦  Có một mối quan hệ đủ điều kiện với công ty ở nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, liên kết, tập thể được xem xét như là một tổ chức đủ điều kiện)
   ♦  Đang hoặc sẽ kinh doanh như một doanh nghiệp ở Mỹ và ít nhất là ở một nước nào khác 
Đối với người được tuyển dụng:
   ♦  Đã làm việc cho công ty ở nước ngoài liên tục một năm và visa đến Mỹ phải có thời hạn trong vòng 3 năm.
   ♦  Nhập cảnh sang Mỹ để làm việc cho các dịch vụ trong khả năng điều hành hay quản lý chi nhánh có cùng doanh nghiệp hay tổ chức có đủ điều kiện.
 
ANA sẽ giúp quý khách:
   ♦  Hoàn thành đơn xin bao gồm việc chuẩn bị và dịch tất cả các bằng chứng kinh doanh của quý khách.
   ♦  Theo dõi hồ sơ của quý khách cho đến khi được chấp thuận.
   ♦  Chuẩn bị một bộ hồ sơ bổ sung nếu sở di trú yêu cầu.
 
 Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin visa L1 được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thông thường thì khoảng từ 1 – 2 tháng.