Xin thẻ xanh vĩnh viễn

Views: 3282 - Published on: 16:04 07|27|2012 Bookmark and Share

Ngay sau khi quý khách nhập cư hợp pháp đến Mỹ theo diện kết hôn hay chuyển đổi tình trạng di trú qua thẻ xanh tại Mỹ, quý khách trở thành thường trú nhân tạm thời, được cấp thẻ xanh 2 năm. Trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn quý khách sẽ phải nộp đơn đến Sở di trú để xin bỏ tình trạng tạm thời đó.
Để nộp đơn thay đổi tình trạng cư trú của quý khách từ tạm thời sang vĩnh viễn, quý khách phải chứng minh được rằng cuộc hôn nhân của quý khách không phải là cuộc hôn nhân giả tạo nhằm mục đích nhập cư sang Mỹ.
 
ANA sẽ giúp quý khách:
     ♦  Hoàn tất bộ đơn theo yêu cầu của Sở di trú bao gồm cả việc chuẩn bị và dịch những bằng chứng về việc chung sống của quý vị.
     ♦  Theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận.
     ♦  Chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu bổ sung của Lãnh sự quán.
 Giấy tờ cần thiết:
      ►  Bản sao thẻ xanh
      ►  Bản sao bằng chứng về việc sống chung (hóa đơn điện thoại, giấy thuế chung, hình ảnh …)
      ► 2 tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch
      ►  Phí nộp cho Sở di trú

Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 5 – 7 tháng.